Testimonials

”Integration Manager har lyft vårt integrations landskap till nya höjder med total kontroll och möjligheter att snabbt hitta förbättringar i teknik och processer. Integration Manager hjälper oss att bli bättre på Self-Service och ger oss kontroll på vårt data.”
Victor Lysell - Ambea

``Ovako Sweden AB valde Integration Manager som sin primära övervakningsplattform för Biztalk och SQL Server tack vare det lättanvända gränssnittet, samt möjligheten att ge verksamheten kontroll över sina applikationer. Efter införandet har användningsområdet ökat, nu används IM även till övervakning av vår servermiljö och websidor. En bidragande faktor till framgången är det fina samarbete vi har med Integration software som alltid är hjälpsamma och ger snabb support. Tack vare produkten har Ovako sparat in mycket tid som vår DBA och Biztalk-admins annars skulle få lägga på manuell övervakning.``
Jens Lindgren - IT-technician Ovako

”Vi har stor nytta av Integration Manager vid felsökning och för att hålla ordning på våra integrationer”
Mathias Wennberg - Region Gävleborg
Twitter
YouTube
LinkedIn