Enfo uppgraderar framgångsrikt BIP 1.7 till 2.0

Enfo har nu genom sitt partnerskap med Integration Software fått möjlighet att uppgradera sitt verktyg Baseline Integration Portal (BIP) från sitt egenproducerade verktyg, BIP 1.7, till BIP 2.0 genom att använda Integration Manager i sin egen leverans. Det team hos Enfo som HAR möjliggjort denna viktiga förändring har nu belönats internt med ”ENFO EXCELLENCE AWARD” med motiveringen ”You have contributed in an excellent way to make our important change from BIP 1.7 to BIP 2.0 finally possible. This shift has enabled us as a company to reduce our internal efforts of different versions and in the same time it has opened up for our customers to new possibilities.”

Läs mer på LinkedIn här

Stort Grattis!

Twitter
YouTube
LinkedIn