LDAP Adapter för BizTalk – nu anropsbar från Logic Apps!

Marknadens mest kompletta och billigaste LDAP Adapter för BizTalk har vi nu ötökat funktionalitet med för att anropas som API. Lösningen bygger på ASP.NET Core 2.0 och möjliggör anrop via On Premises Data gateway för lösningar i molnet såsom Mule, Microsoft Azure Logic Apps mfl.

Läs mer om vår LDAP Adapter här eller kontakt oss för en demo/trial nyckel.

Twitter
YouTube
LinkedIn